Möten

Vi försöker att träffas regelbundet för att diskutera och planera inför kommande säsong.

Alla medlemmar (nya som gamla) är givetvis välkomna!