Svar till MFF:s Håkan Jeppsson

Som svar på en insändare till Sydsvenskan från MFF:s ordförande Håkan Jeppsson skickade Malmösystrar idag, 5 januari, nedanstående text som i ett mail till MFF. Texten har sedan också publicerats på sociala medier.

”Den 2:e januari publicerade Malmö FF:s ordförande Håkan Jeppsson ett svar till inrikesminister Anders Ygeman i Sydsvenskan. Detta efter att Ygeman uttalat sig om att klubbarna bör ta ett större ansvar vid större evenemang. I sin text efterfrågar Jeppsson ”rätt förutsättningar för att skapa trygghet på våra fotbollsarenor”.

Först vill vi påpeka att det är högst anmärkningsvärt att ordföranden i vår förening vänder sig till en minister med det uttalade önskemålet om lagändringar och utökade maktbefogenheter gentemot oss supportrar och medlemmar i föreningen. Vi i Malmösystrar tycker att det är fel väg att gå i en medlemsförening som Malmö FF.

Vi vill också närmare kommentera ett av de verktyg som efterfrågas, lagstöd för att få genomföra så kallade ”intimvisiteringar” vid insläpp. Denna fråga har diskuterats flitigt i både Malmösystrar och andra supportergrupperingar den senaste tiden. Att bli utsatt för en allt för närgången visitering är något som många supportrar runt om i Sverige har dåliga erfarenheter av. I vissa fall har det varit tal om direkta övergrepp vid insläppen vilket också har lett till polisanmälningar. Vi ser mycket allvarligt på den situation som vi har redan idag, och om det blir verklighet med intimvisitering ser vi en stor risk för att dessa övertramp blir fler.

Slutligen vill vi också poängtera att det är problematiskt när föreningen målar upp supportrar som ett hot vilka måste bekämpas med större repression. ENABLE, ett forskningsprojekt som SEF (Svensk Elitfotboll) står bakom, har undersökt svensk polis insatser vid fotbollsevenemang och publicerat resultaten i rapporten ”Policing Football in Sweden Enabling an Evidence Based Approach”. I den är de starkt kritiska till den repressiva ton som idag så tydligt styr debatten. Vi tycker därför att det är tråkigt att även vår ordförande väljer att fokusera på hårdare repressalier och polisanmälningar, istället för att visa på de initiativ som både klubben och individer runt om klubben gör för att skapa en inkluderande supportermiljö. Vi är nämligen övertygade om att det är den vägen vi måste gå och att det på sikt kommer att gynna alla i och runt Malmö FF.

Malmösystrar 2017-01-05

Publicerat av