Bli Medlem

Härmed ansöker jag om att bli medlem i föreningen Malmösystrar. När ansökan och medlemsavgift på 50 kronor mottagits får du en bekräftelse till din mailadress och är därmed medlem. Jag har läst och förstått Malmösystrars stadgar som finns på www.malmosystrar.se. Betalning av medlemsavgift sker till bankgiro 153-7992 eller swisha till 123 511 23 54. Tänk på att skriva med ditt för- och efternamn.

Kom ihåg att vi gör detta ideellt vilket kan betyda att det kan ta några dagar att få bekräftelse på medlemskap.

Till dig som vårdnadshavare av blivande minderårig medlem:
I Malmösystrar är har vi medlemmar som är allt från 2 månader till 80 år gamla. Till dig som är vårdnadshavare till en medlem i Malmösystrar som är för liten för att själv ha hand om sitt medlemskap kommer vi bara maila ut information gällande Malmösystrar-merch (kläder, stickers etc)  och barnvänliga aktiviteter vi anordnar. När ert barn är gammal nog att ha hand om sitt medlemskap så kontaktar ni oss och vi ändrar till barnets mailadress istället.

Hantering av personuppgifter: 
De uppgifter du anger i din medlemsansökan sparas i Malmösystrars medlemsregister så länge du är medlem i föreningen. Vill du inte längre vara med i Malmösystrar, meddela detta till medlem@malmosystrar.se så tas dina uppgifter bort ur registret.

Malmösystrar använder dina personuppgifter för att informera om föreningens möten och andra arrangemang. Kontakt sker främst via e-post och det är enbart ett fåtal personer i föreningens styrelse som har åtkomst till medlemsregistret. Malmösystrar har också en sluten medlemsgrupp på Facebook som du bjuds in till när du blir medlem i föreningen och det är frivilligt att vara med i denna grupp.

Om du inte vill fylla i de obligatoriska personuppgifterna i medlemsansökan så kan du inte bli medlem i Malmösystrar.

Om det uppstår ett problem med formuläret så kontakta medlem@malmosystrar.se så vi kan åtgärda det.