Värdegrund

Malmösystrar ska aktivt verka för…

  • en inkluderande miljö kring och inom Malmö FF
  • föreningsdemokratins bevarande

Malmösystrar ska aktivt verka mot…

  • rasism
  • sexism
  • homo- och transfobi
  • samt annan diskriminering inom den malmöitiska supporterkulturen

Malmösystrar står bakom MFF-Familjens uppförandekod.